LUXE, MODERNE WERKPLEK
een goede werkplek is essentieel

Efficiënte werkwijze
Kennis & ideeën delen voor een goede planning

Afdeling Kwaliteit

Onze afdeling kwaliteit wordt momenteel bestierd door twee personen. Zij werken zowel intern als extern intensief samen met meerdere personen. De afdeling is verantwoordelijk voor het bewaken van de bezoekerservaring en -veiligheid binnen onze advertentierichtlijnen, alsmede voor het verwerken van (bezoeker)reports met betrekking tot de content op de door ons geïndexeerde sites. Daarnaast wordt er periodiek gewerkt aan het verbeteren, toevoegen en vertalen van categorieën op onze sites.

Werkwijze

Door middel van een wekelijkse meeting met onder andere afdeling Sales worden prioriteiten gesteld en worden actuele impedimenten en mogelijkheden besproken. Op basis hiervan kunnen werkzaamheden en afspraken duidelijk worden ingepland. Tijdens deze meeting worden inbreng en discussie erg op prijs gesteld en is dit van groot belang voor de ontwikkeling en kwaliteit van de afdeling.

Klanten

Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden op de afdeling is het rapporteren van problemen aan de klanten en het bewaken van ons (advertentie)beleid en de bijbehorende richtlijnen. Om er voor te zorgen dat de bezoekerservaring op de sites van onze klanten zo goed mogelijk is, is er een beleid opgesteld met richtlijnen waaraan de klanten zich dienen te houden. Door middel van het monitoren van verschillende verificatiediensten en het uitvoeren van handmatige checks wordt gecontroleerd of deze richtlijnen worden nageleefd.

Het rapporteren van problemen aan klanten is een intensieve taak. Onze klanten bevinden zich overal ter wereld. Hierdoor krijgen wij onder andere te maken met verschillende (bedrijfs)culturen en talen waaraan we onze communicatie aanpassen. Flexibiliteit enerzijds en nauwgezetheid anderzijds zijn doorslaggevende capaciteiten die van groot belang zijn in de communicatie naar klanten toe. Het is een mooie uitdaging om een duurzame relatie te ontwikkelen met onze klanten, zonder concessies te doen aan ons beleid.

Samenwerking

PB Web Media bouwt aan een duurzaam bedrijf. Dit houdt in dat alle afdelingen een gezamenlijk belang nastreven. Een goede samenwerking is hierbij onmisbaar. Er heerst een open cultuur waarbij iedere collega openstaat voor vragen of suggesties. Binnen PB Web Media wordt dit ook gewaardeerd. De afdeling kwaliteit werkt in meer of mindere mate samen met de afdelingen Sales, Legal en Front-End.

Software

Op de afdeling wordt gebruik gemaakt van verschillende verificatiesystemen die gespecialiseerd zijn in het traceren van ongewenste activiteiten als bijvoorbeeld malware, adware en virussen. Daarnaast zijn er speciaal voor de afdeling door Back-End verschillende tools ontwikkeld die processen als het verwerken van bezoeker-reports en -feedback vergemakkelijken en versnellen. Het werken met deze tools zorgt voor een georganiseerde, overzichtelijke werkwijze.

Back to Top