Privacybeleid

Via de pbwebmedia.nl site kun je onder andere informatie opvragen, solliciteren op onze vacatures en open sollicitaties versturen. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met de gegevens die je aan ons verstrekt.

De verstrekte gegevens worden opgeslagen binnen onze kantooromgeving. PB Web Media is en blijft eigenaar van deze gegevens. PB Web Media gebruikt deze gegevens voor de volgende doeleinden: om jouw sollicitatie voor onze vacatures te registreren, om contact met jou te onderhouden over zaken zoals recruitmentactiviteiten, beschikbare vacatures, loopbaanmogelijkheden en de verschillende momenten in een selectietraject. Gegevens worden niet zonder je toestemming ter beschikking gesteld aan derden voor een ander doel dan het doel waarvoor je de gegevens hebt verstrekt. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. De gegevens zullen maximaal 2 jaar worden bewaard. Na afloop van deze termijn zullen de gegevens worden gewist.

Cookies

Cookies zijn bestanden die door je browser worden opgeslagen op je computer. Onze site pbwebmedia.nl gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Daarnaast stellen cookies ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te kunnen verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt je browser zo instellen dat je geen cookies ontvangt. Het is mogelijk dat je dan niet alle voordelen van deze website kunt benutten.

Back to Top