Selecteer een pagina

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING PB Web Media

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 4 augustus 2021.

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING PB WEB MEDIA

Deze privacy-en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 16 april 2024

ALGEMEEN

De website pbwebmedia.nl is een onderdeel van PB Web Media. Via deze website worden persoonsgegevens verzameld. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Wij hebben daarom passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen en effectieve beveiliging van deze persoonsgegevens te waarborgen. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG) stellen. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan om deze privacy- en cookieverklaring zorgvuldig door te lezen.

Als u vragen hebt of wilt weten welke gegevens wij precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die u onderaan deze privacy- en cookieverklaring kunt vinden.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Websitebezoekers

De persoonsgegevens die wij verwerken van onze websitebezoekers zijn minimaal. Het betreft geaggregeerde en anonieme gegevens, die worden verwerkt ter optimalisatie van onze website, voor marktonderzoek en voor het bijhouden van bezoekersstatistieken. Deze informatie verzamelen wij uit cookies, waarover u meer kunt lezen onder het kopje ‘Analytische cookies’. Wij verwerken deze gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang, waaronder het verbeteren van onze dienstverlening.

Via onze website kunt u onze gegevens vinden om contact op te nemen. Wanneer u contact met ons opneemt door ons een e-mail te sturen, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van het afhandelen van uw verzoek.

De gegevens die worden verwerkt wanneer u ons een e-mail stuurt, zijn beperkt tot uw naam, e-mailadres, de inhoud van het bericht en de standaard technische informatie die in e-mails is opgenomen. We zullen deze gegevens echter alleen verwerken om het contact met u af te handelen. De periode waarin we persoonlijke gegevens uit uw e-mail bewaren, hangt af van de reikwijdte van uw verzoek en onze (mogelijke) wettelijke verplichting om dergelijke gegevens te bewaren om te voldoen aan eventuele lokale wet- en regelgeving. Stuur ons geen kopieën van paspoorten, identificatiedocumenten en/of onnodige persoonlijke gegevens.

Sollicitanten

Daarnaast verwerken we uw gegevens indien u bij ons solliciteert via pbwebmedia.nl. Dat kan gaan om uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, motivatiebrief, CV en diploma’s. Deze persoonsgegevens verwerken wij om met u te communiceren over uw sollicitatie, om te beoordelen of u als kandidaat geschikt bent en omdat dit noodzakelijk is ten behoeve van het afsluiten van een arbeidsovereenkomst en de periode daaraan voorafgaand. Voor het verwerken van uw sollicitatie maken wij gebruik van Recruitee, waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. We bewaren uw sollicitatiegegevens tot maximaal 4 weken na afloop van de sollicitatieprocedure.
Indien we toestemming hebben gekregen om uw persoonsgegevens na afloop van de sollicitatieprocedure langer te bewaren, bewaren we deze gegevens maximaal een half jaar. Door uw gegevens langer te bewaren, kunnen we u mogelijk nog benaderen voor andere relevante vacatures. De toestemming die u heeft gegeven om uw gegevens langer te bewaren, kunt u altijd weer intrekken.

Alle bovenstaande gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Mogelijk zijn wij wettelijk verplicht om deze gegevens langer te bewaren.

 

GEGEVENS VERSTREKKING AAN DERDEN

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met door ons ingeschakelde (IT)- leveranciers en -dienstverleners. Wij delen uw persoonsgegevens in dit kader voor de volgende doeleinden:

 • wanneer dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • wij derde partijen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens namens ons te verwerken; 
 • wij hiertoe wettelijk verplicht zijn;
 • u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

COOKIES

Op onze website gebruiken we cookies. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Wij gebruiken de cookies om: 

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies); 
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies). 

Analytische cookies

Wij maken gebruik van analytische cookies van Google Analytics om informatie te verzamelen over uw bezoek aan onze website. De verkregen informatie wordt verzonden naar Google en opgeslagen op haar servers in de Verenigde Staten. Google maakt deel uit van het Privacy Framework, om te voldoen aan de regels van de AVG voor bedrijven die persoonsgegevens verwerken van inwoners van de Europese Unie en Zwitserland.

Voor een overzicht van cookies en vergelijkbare technologieën die mogelijk via deze website worden geplaatst, zie de onderstaande tabel:

Cookie naam

Type

Functie

Vervaldatum

_ga

HTTP Cookie

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt

426 dagen

_gat

HTTP Cookie

Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen

426 dagen

_gid

HTTP Cookie

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt

Session

WEBSITES VAN DERDEN

Op onze website plaatsen we hyperlinks naar onder andere LinkedIn, Facebook en Twitter/X. Door te klikken op deze hyperlinks wordt u doorgeleid naar deze websites. Onze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op de websites van derden. Als u wilt weten wat deze websites met uw persoonsgegevens doen, verwijzen wij u door naar de privacy- en cookieverklaring van de betreffende websites.

– Facebook (privacyverklaring)
– Twitter/X (privacyverklaring)
– LinkedIn (privacyverklaring)

BEVEILIGING

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn om ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens te beperken. Wij zorgen ervoor dat deze beveiligingsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd. 

UW RECHTEN

U heeft de volgende rechten: 

 • het recht om uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we van u hebben en wat we daarmee doen.
 • het recht om inzage te krijgen in de  persoonsgegevens die we van u hebben.
 • het recht om fouten in uw persoonsgegevens te laten corrigeren.
 • het recht om persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • het recht om uw toestemming in te trekken.
 • het recht om bezwaar te maken tegen bepaald gebruik van uw persoonsgegevens.
 • het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij kunnen u in dit kader vragen om uw te identificeren. Toegezonden identificatie bewijzen worden door ons alleen gebruikt om uw te identificeren en hierna zullen wij deze gegevens direct vernietigen. 

Vragen

Voor vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens of vragen omtrent uw recht op informatie, inzage en rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via contact@pbwebmedia.nl.

KLACHT INDIENEN

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan horen wij dit graag van u. U kunt een e-mail sturen naar contact@pbwebmedia.nl. Bent u van mening dat wij uw vraag niet afdoende hebben beantwoord of dat wij uw persoonsgegevens op onjuiste wijze verwerken dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze privacy- en cookieverklaring. Let dus altijd op de datum hierboven. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

CONTACTGEGEVENS

 

PB Web Media B.V.
Wagenweg 40
2012 NE, Haarlem
Telefoon: (023) 547 70 07
E-mailadres: contact@pbwebmedia.nl
KvK: 52636453