Selecteer een pagina

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING PB Web Media

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 4 augustus 2021.

WIE ZIJN WIJ?

PB Web Media B.V.

Wagenweg 40

2012 NE, Haarlem

Nederland

+31 (0)23 5477007

KVK#: 52636453

BTW#: NL850530490B01

ALGEMEEN

De website pbwebmedia.nl is een onderdeel van PB Web Media. Via deze website worden persoonsgegevens verzameld. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Wij hebben daarom passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen en effectieve beveiliging van deze persoonsgegevens te waarborgen. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG) stellen. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan om deze privacy- en cookieverklaring zorgvuldig door te lezen.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Websitebezoekers

De persoonsgegevens die wij verwerken van onze websitebezoekers zijn minimaal. Het betreft geaggregeerde en anonieme gegevens, die worden verwerkt ter optimalisatie van onze website, voor marktonderzoek en voor het bijhouden van bezoekersstatistieken. Deze informatie verzamelen wij uit cookies, waarover u meer kunt lezen onder het kopje ‘Analytische cookies’. Wij verwerken deze gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang, waaronder het verbeteren van onze dienstverlening.

Via onze website kunt u onze gegevens vinden om contact op te nemen. Mocht u met ons contact opnemen, dan zullen wij uw naam en e-mailadres verwerken ten behoeve van het afhandelen van uw verzoek. 

Sollicitanten

Daarnaast verwerken we uw gegevens indien u bij ons solliciteert via pbwebmedia.nl. Dat kan gaan om uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, motivatiebrief, CV en diploma’s. Deze persoonsgegevens verwerken wij om met u te communiceren over uw sollicitatie, om te beoordelen of u als kandidaat geschikt bent en omdat dit noodzakelijk is ten behoeve van het afsluiten van een arbeidsovereenkomst en de periode daaraan voorafgaand. Voor het verwerken van uw sollicitatie maken wij gebruik van Recruitee, waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. We bewaren uw sollicitatiegegevens tot maximaal 4 weken na afloop van de sollicitatieprocedure. 

Indien we toestemming hebben gekregen om uw persoonsgegevens na afloop van de sollicitatieprocedure langer te bewaren, bewaren we deze gegevens maximaal een half jaar. Door uw gegevens langer te bewaren, kunnen we u mogelijk nog benaderen voor andere relevante vacatures. De toestemming die u heeft gegeven om uw gegevens langer te bewaren, kunt u altijd weer intrekken.

Alle bovenstaande gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Mogelijk zijn wij wettelijk verplicht om deze gegevens langer te bewaren.

GEGEVENS VERSTREKKING AAN DERDEN

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met door ons ingeschakelde (IT)- leveranciers en -dienstverleners. Wij delen uw persoonsgegevens in dit kader voor de volgende doeleinden:

 • wanneer dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • wij derde partijen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens namens ons te verwerken; 
 • wij hiertoe wettelijk verplicht zijn;
 • u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan dergelijke partijen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij maken afspraken over de omgang met persoonsgegevens en maken gebruik van de modelovereenkomst van de Europese Commissie. Mochten wij uw gegevens met derde partijen buiten de EER delen dan zullen wij u daar altijd vooraf over informeren.

COOKIES

Op onze website gebruiken we cookies. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Wij gebruiken de cookies om: 

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies); 
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies). 

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels de browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies is te vinden in de handleiding van uw browser.

Analytische cookies

Daarnaast maken wij gebruik van cookies om inzichten te verkrijgen in het gebruik van onze website en de website aan de hand van deze inzichten te verbeteren en het gebruiksgemak te verhogen. Hiervoor gebruiken wij de cookies van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google-Analytics cookies. Daarnaast hebben wij Google niet toegestaan de gegevens te gebruiken voor eigen doeleinden van Google. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en geaggregeerd. Google verwerkt niet uw volledige IP-adres, omdat het laatste octet van uw IP-adres is gemaskeerd. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten ten behoeve van de gegevens die zij namens ons verwerken. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. 

Cookie naam

Type

Functie

Bewaartermijn

_ga

HTTP Cookie

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt

Sessie

_gat

HTTP Cookie

Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen

1 minuut 

_gid

HTTP Cookie

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt

1 dag

WEBSITES VAN DERDEN

Op onze website plaatsen we hyperlinks naar onder andere LinkedIn, Facebook en Twitter. Door te klikken op deze hyperlinks wordt u doorgeleid naar deze websites. Onze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op de websites van derden. Als u wilt weten wat deze websites met uw persoonsgegevens doen, verwijzen wij u door naar de privacy- en cookieverklaring van de betreffende websites. 

UW RECHTEN

U heeft de volgende rechten: 

 • het recht om uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we van u hebben en wat we daarmee doen;
 • het recht om inzage te krijgen in de  persoonsgegevens die we van u hebben;
 • het recht om fouten in uw persoonsgegevens te laten corrigeren;
 • het recht om persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • het recht om uw toestemming in te trekken;
 • het recht om bezwaar te maken tegen bepaald gebruik van uw persoonsgegevens;
 • het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij kunnen u in dit kader vragen om uw te identificeren. Toegezonden identificatie bewijzen worden door ons alleen gebruikt om uw te identificeren en hierna zullen wij deze gegevens direct vernietigen. 

Vragen

Voor vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens of vragen omtrent uw recht op informatie, inzage en rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via legal@pbwebmedia.com.

KLACHT INDIENEN

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan horen wij dit graag van u. Bent u van mening dat wij uw vraag niet afdoende hebben beantwoord of dat wij uw persoonsgegevens op onjuiste wijze verwerken dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze privacy- en cookieverklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.