Privacystatement Voor het laatst aangepast op 02-11-2018

Algemeen

De website www.pbwebmedia.nl is een onderdeel van PB Web Media. Via deze website kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. PB Web Media acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Wij hebben daarom passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een passende beveiling van deze persoonsgegevens te waarborgen. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UWAVG) stelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan om deze Privacy Verklaring zorgvuldig te lezen.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die wij verwerken van onze bezoekers zijn minimaal. Het betreft voornamelijk geaggregeerde analytisch en anonieme gegevens, die worden verwerkt ter optimalisatie van onze website, voor marktonderzoek en voor het bijhouden van bezoekersstatistieken. Ook verwerken wij persoonsgegevens van sollicitanten die contact met ons opnemen via het daarvoor betreffende e-mail adres. Eventuele sollicitantengegevens worden door ons binnen de wettelijke bewaartermijnen gewist.

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Cookies - Via onze site wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de site gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en geaggregeerd, zodat hiermee een natuurlijk persoon niet (meer) kan worden geidentificeerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het Privacy Shield Framework en wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten ten behoeve van de gegevens die zij namens ons verwerken. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Geen profielen of nieuwsbrief - Het is via onze site niet mogelijk om een profiel aan te maken, lid te worden of in te schrijven voor een nieuwsbrief, dus verzamelen wij ook geen gegevens voor dergelijke doeleinden. Alle lidmaatschappen, registraties en inschrijvingen die via de site aan u worden aangeboden, zijn afkomstig van derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor de diensten van derden.

Contactmogelijkheden - Via deze site kunt u onze gegevens vinden om contact op te nemen. Mocht u met ons contact opnemen, dan zullen wij persoonsgegevens verwerken ten behoeve van het afhandelen van uw verzoek.

De bovenstaande gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Mogelijk zijn wij wettelijk verplicht om deze gegevens langer te bewaren dan het doel waarvoor u ze aan ons heeft verstrekt.

Gegevens verstrekking aan derden

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of het naar onze mening strikt noodzakelijk is.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op sites van derden die door middel van links met deze site zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van de betreffende sites te lezen alvorens van deze sites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Recht op informatie, inzage en rectificatie of verwijdering van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent uw recht op informatie, inzage en rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via support [at] pbwebmedia [dot] nl.

Wie zijn wij?

PB Web Media B.V.

Wagenweg 40

2012 NE, Haarlem

Nederland
+31 (0)23 5477007

KVK#: 52636453
BTW#: NL850530490B01

© PB Web Media B.V.

Back to Top